شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ 21 January 2017
تمام اعضای شورای شهر و کمیسیون ها در جریان روند کار و نتیجه درخواست های شورایاران هستند

طلایی در پاسخ به سوال اعضای شورای شهر تهران؛

حضور دبیران شورایاری مناطق نقش موثری در ارزیابی نیازها ومشکلات مناطق برای برنامه نویسی بودجه سال ۹۶ دارد در نتیجه مرتضی طلایی در خواست کرد زمان تنظیم بودجه مناطق، دبیران شوارایاری مناطق نیز در جلسات تصویب حضور داشته باشند که این خود در برآوردن نیازها و خواسته های محلات کمک موثری می کند.