چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ 26 April 2017
رد پای دولت در "رد صلاحیت"گسترده اصولگرایان شورای شهر

گزارش راه نو؛

هیات های نظارت بر انتخابات شوراها ب ترکیب اصلاح طلب مهندسی انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستا را برعهده گرفتند تا دولت بتواند نفوذ پررنگی در تمام مراحل انتخابات داشته باشد.